Πληροφορίες Καταστήματος

Τσιαρσιώτης Χρήστος

3ο Χιλ. Γρεβενών-Κοζάνης

Τηλ.2462025600 - 6983328460

e-mail: agrostispindou@gmail.com